Politiek

Politiek

Het gemeentebestuur wordt gevormd door de Raadsleden en door het College van burgemeester en wethouders.

Het gemeentebestuur

Verschillen tussen gemeenten wordt veroorzaakt door andere voorkeuren van de inwoners. Wordt er in de ene gemeente voor de uitbouw van een theater gekozen, in een andere gemeente wordt het geld liever besteed aan de verhoging van de leefbaarheid in de oude wijken. Het maken van dit soort keuzes is de voornaamste taak van het gemeentebestuur. Als inwoner hebt u hier rechtstreeks invloed op. Niet alleen bij de gemeenteraadsverkiezingen maar ook tussentijds zijn er mogelijkheden om uw stem te laten horen.