Onderwijs, jeugd en cultuur

Onderwijs, jeugd en cultuur

Mei 2015: Rapport jeugdmonitor onderwijs, welzijn en arbeid Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen heeft een update laten maken van de monitor onderwijs, welzijn en arbeidsmarkt. Diverse relevante cijfers en onderzoeksresultaten zijn recent verzameld en geanalyseerd. De gegevens zijn onder andere gebruikt om ons vertrekpunt te bepalen in de aanloop naar het (concept) beleidsdocument Koers op Kansen II 2015-2019.

Direct na de zomer wordt bij dit omvangrijke rapport een informatieve ‘publieksversie’ uitgebracht met de belangrijkste conclusies en activiteiten.