Werkgroepen en commissies

Home > Organisatie & bestuur > Werkgroepen en commissies

Werkgroepen en commissies

Controlecommissie

De commissie adviseert de raad over de uitoefening van zijn controlerende taken. De commissie treedt op als vertegenwoordiger van de raad en draagt zorg voor het mogelijk maken van een open communicatie tussen de onafhankelijk accountant, de raad, het college van burgemeester en wethouders en het management. Lees meer over de controlecommissie.

Rekenkamercommissie

Taak van de rekenkamer(commissie) is onderzoek doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Lees meer over de rekenkamercommissie.

Ga terug naar www.raad-achtkarspelen.nl

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?