Dinsdagochtend vergaderde het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling. De nieuwe wethouders zijn donderdagavond geïnstalleerd. Tijdens de collegevergadering hebben Lea van der Tuin-Kuipers (CDA), Jouke Spoelstra (CDA), Sierd Vegelin (GBA) en Tjibbe Brinkman (FNP) samen met burgemeester Oebele Brouwer de portefeuilleverdeling voor de nieuwe bestuursperiode vastgesteld.

Portefeuilleverdeling

Burgemeester Oebele Brouwer
- Openbare orde en veiligheid 
- Crisisbeheersing
- Politie en Brandweer
- Handhaving

Wethouder Lea van der Tuin-Kuipers
- Woningbouw en volkshuisvesting
- Duurzaamheid
- Participatie
- Landbouw

Wethouder Jouke Spoelstra
- Financiën
- Economie
- Sport
- Recreatie en toerisme

Wethouder Sierd Vegelin
- Beheer
- Onderwijs
- Jeugdzorg
- Volksgezondheid

Wethouder Tjibbe Brinkman
- Cultuur en Frysk
- Personeel en organisatie
- WMO
- Gebiedsteams
 

Vlnr: Marcel de Jong, Sierd Vegelin, Lea van der Tuin-Kuipers, Jouke Spoelstra, Tjibbe Brinkman, Oebele Brouwer.