Op donderdag 6 juni vindt de verkiezing van het Europees Parlement plaats. Veel partijen willen in de aanloop naar de verkiezingen de partij onder de aandacht brengen van de kiezer.

Verkiezingsframes

  • Het is in 2024 niet meer mogelijk om affiches te plakken. Er komen in Achtkarspelen op 20 locaties frames. In die frames hangen spandoeken met de affiches van alle partijen. Voordelen van deze constructie zijn dat het veel netter oogt en dat partijen allemaal dezelfde ruimte hebben om te ‘adverteren’.
  • Affiches op sandwichborden of op een andere manier plakken op openbare grond mag niet.

Verkiezingsreclame op particuliere grond

Wat wel mag is ‘adverteren’ op particuliere grond als de eigenaar daar toestemming voor geeft. Voorwaarde is wel dat omwonenden er geen hinder van ondervinden en de (verkeers-)veiligheid daardoor niet in gevaar komt

Afmetingen

  • Wilt u ook uw plekje op de frames van Achtkarspelen, dan kunt u een pdf vectorbestand aanleveren van 34,2 x 48,3 cm (staand model).
  • Als er foto’s in de bestanden zitten, houdt u er dan rekening mee dat die een minimale resolutie hebben van 75 dpi.

Aanleveren en contactinformatie

  • Het is kort dag in de aanloop naar de verkiezingen. Ontwerp en fabricage van de doeken kost voorbereiding en tijd.
  • We vragen u daarom de ontwerpen uiterlijk maandag 22 april 2024 in te dienen bij Kits Reklame BV in Surhuisterveen. U kunt dat doen door een mail te sturen naar sicco@kitsreklame.nl.
  • Als u afziet van deze mogelijkheid, laat het dan ook even weten aan Kits Reklame BV.
  • Heeft u nog vragen over de aanlevering van het ontwerp, dan kunt u contact opnemen met Sicco Kits op het telefoonnummer 0512 305880 of via het hiervoor genoemde emailadres.

Vervolg

Nadat Kits Reklame BV uw informatie heeft ontvangen, worden de spandoeken vormgegeven en gefabriceerd. Doel is om de frames zo ongeveer 4 weken voor de verkiezingen te plaatsen.