Als aanvulling op het reclamebeleid (pdf) worden de reclame-uitingen rondom politieke verkiezingen uitsluitend toegestaan op publieke aanplakborden van voldoende grootte op het grondgebied van de gemeente.

  • In Buitenpost en Surhuisterveen worden 3 aanplakborden geplaatst, in Harkema 2 en in de overige dorpen wordt 1 aanplakbord geplaatst. Bekijk de plattegronden (pdf) voor de locaties.
  • De aanplakborden worden 4 weken voor aanvang van de verkiezingen geplaatst.
  • Voor het plaatsen van politieke reclame-uitingen op privéterrein moet de eigenaar schriftelijk toestemming geven.
  • Politieke reclame-uitingen op privéterrein mogen niet aan de weg worden geplaatst, als de bruikbaarheid of de veiligheid van de weg in gevaar komt.
  • Politieke reclame-uitingen op privéterrein mogen niet dusdanig worden geplaatst dat inwoners daarvan hinder ondervinden hun woon en leefklimaat (de borden worden geplaatst op minimaal 10 meter vanaf de erfgrens).

De aanplakborden worden geplaatst door de Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen.