Als aanvulling op het reclamebeleid (pdf) worden de reclame-uitingen rondom politieke verkiezingen uitsluitend toegestaan op publieke aanplakborden van voldoende grootte op het grondgebied van de gemeente.

  • In Buitenpost en Surhuisterveen worden 3 aanplakborden geplaatst, in Harkema 2 en in de overige dorpen wordt 1 aanplakbord geplaatst. Bekijk de plattegronden (pdf) voor de locaties.
  • De aanplakborden zijn 1,7 meter hoog en 2,5 meter breed.
  • De aanplakborden worden 4 weken voor aanvang van de verkiezingen geplaatst door de Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen,
  • De poster van de politieke partij kan 5 weken voor de verkiezingen ingeleverd worden bij de MOA of bij de receptiemedewerker in het gemeentehuis in Buitenpost.
  • Voor het plaatsen van politieke reclame-uitingen op privéterrein moet de eigenaar schriftelijk toestemming geven.
  • Politieke reclame-uitingen op privéterrein mogen niet aan de weg worden geplaatst, als de bruikbaarheid of de veiligheid van de weg in gevaar komt.
  • Politieke reclame-uitingen op privéterrein mogen niet dusdanig worden geplaatst dat inwoners daarvan hinder ondervinden hun woon- en leefklimaat (de borden worden geplaatst op minimaal 10 meter vanaf de erfgrens).