Als aanvulling op het reclamebeleid (pdf) worden de reclame-uitingen rondom politieke verkiezingen op grondgebied van de gemeente, uitsluitend toegestaan op verkiezingsframes.

Verkiezingsframes

  • Het is in 2023 niet meer mogelijk om affiches te plakken. Er komen in Achtkarspelen op 20 locaties frames. In die frames hangen spandoeken met de affiches van alle partijen. Voordelen van deze constructie zijn dat het veel netter oogt en dat partijen allemaal dezelfde ruimte hebben om te ‘adverteren’.
  • Affiches op sandwichborden of op een andere manier plakken op openbare grond mag niet.

Afmetingen

  • Wilt u ook uw plekje op de frames van Achtkarspelen, dan kunt u een pdf vectorbestand aanleveren in de verhouding A3 formaat staand model.
  • Als er foto’s in de bestanden zitten, houd u er dan rekening mee dat die een minimale resolutie hebben van 75 dpi.

Verkiezingsreclame op particuliere grond

Wat wel mag is ‘adverteren’ op particuliere grond als de eigenaar daar toestemming voor geeft. Voorwaarde is wel dat omwonenden er geen hinder van ondervinden en de (verkeers)veiligheid daardoor niet in gevaar komt