De Sinnegreide is een veld vol zonnepanelen. Deze zonnepanelen wekken elektriciteit op uit het zonlicht Die energie wordt aan het elektriciteitsnet geleverd en via de netbeheerder (Liander) komt de elektriciteit uit bij een Nederlands gezin. De elektriciteit gaat dus niet per se naar de woningen in Achtkarspelen, maar compenseert een deel van het elektriciteitsgebruik van de inwoners en bedrijven van de gemeente.

Waar?

De Sinnegreide komt in het weiland naast bedrijventerrein ‘De Swadde’, ten noorden van de spoorlijn, met als adres Newtonstraat 30. Het gaat om een stuk land van 12 hectare, in eigendom van de gemeente. De gemeente verhuurt de grond aan Solarfields. Deze is verantwoordelijk voor zowel de realisatie van de Sinnegreide en bijbehorende infrastructuur, als de landschappelijke inpassing en het onderhoud hiervan.

Hieronder vindt u een impressie van de Sinnegreide.

Voortraject en Planning

Voordat Solarfields werd geselecteerd, is een duidelijk beeld gevormd waar

Plattegrond van de Sinnegreide

de Sinnegreide aan moest voldoen. Zo is er een schetssessie geweest om bouwstenen aan te leveren voor de ruimtelijke inpassing met omwonenden en experts. Op basis van de doelstellingen en de bouwstenen is een uitvraag opgesteld waarop marktpartijen hebben kunnen reageren. De ingediende plannen zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie. Solarfields heeft hierbij de meeste punten gescoord. Solarfields heeft vervolgens de vergunning aangevraagd en deze is inmiddels verleend. In juli 2017 is subsidie toegekend, die nodig is om het zonnepark rendabel te maken. Het gaat om Subsidie Duurzame Energieproductie (SDE+) van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit betekent dat het park kan worden aangelegd. De aanleg start met de landschappelijke inpassing en is naar verwachting najaar 2018 klaar. Solarfields heeft na het verkrijgen van de opdracht een website ingericht(externe link), hierop geeft Solarfields informatie. 

Werkzaamheden voor bedrijven

Bedrijven in Achtkarspelen zijn uitgenodigd om zich te laten informeren over de werkzaamheden in het park, zoals grondverzet, groenvoorziening, aanleg van wegen, ICT, beveiliging en facilitaire voorzieningen. Hiervoor kunnen ze rechtstreeks contact opnemen met Solarfields via info@solarfields.nl.

Financiële participatie

Solarfields stelt €250.000,- van de gehele projectinvestering beschikbaar in de vorm van obligaties. Solarfields laat de inschrijving uitvoeren door een externe partij, die ook in de administratie en garanties voorziet. Via een website kunnen obligaties aangekocht worden voor € 25,- per stuk. Deze lage instapwaarde maakt het mogelijk dat iedereen die wil, kan participeren.

Inwoners van Achtkarspelen plus direct omwonenden van de Sinnegreide hebben een voorrangspositie door middel van voorinschrijving met een korting op de obligatieprijs (en daarmee hoger rendement). Tot 3 oktober 2018 was er de mogelijkheid om gebruik te maken van de voorinschrijving om te investeren in dit project, hierna werd deze mogelijkheid voor iedereen opengesteld.

Adviesraad en Gebiedsfonds

Solarfields richt een gebiedsfonds op en zal daar jaarlijks een bijdrage aan leveren, gedurende 15 jaar (SDE periode). Het fonds is bedoeld om maatschappelijke en/of duurzame activiteiten in de omgeving van de Sinnegreide te ondersteunen. Initiatiefnemers met een (duurzaam) project voor de omgeving van de Sinnegreide kunnen dit presenteren en indien het project voldoet aan de criteria ontvangt het initiatief een financiële bijdrage uit het fonds t.b.v. het project. Het gebiedsfonds is onafhankelijk van Solarfields en wordt beheerd door de adviesraad. De adviesraad stelt ook de ‘spelregels’ voor het gebiedsfonds op.

De adviesraad vormt een vertegenwoordiging van de omgeving (Achtkarspelen) en van de direct belanghebbenden bij het project. Gemeente, dorpsbelangen en energiecoöperaties worden als mogelijke partijen genoemd. Omdat deze raad onafhankelijk is van Solarfields, is hier een ambtelijk aanspreekpunt voor zijn (contact via duorsum@achtkarspelen.nl). Energiecoöperatie Buitenpost heeft reeds aangegeven aan de adviesraad te willen deelnemen. Naast het gebiedsfonds, kan de adviesraad een rol spelen bij betrokkenheid bij de Sinnegreide en educatie.

Voortgang en informatie

Op de website van Solarfields(externe link) vindt u meer informatie over het project. Vragen aan de gemeente stelt u door een email te sturen naar duorsum@achtkarspelen.nl.