U stemt door het witte rondje voor de kandidaat van uw keuze rood te kleuren.

Vergist u zich?

U geeft het stembiljet terug aan de voorzitter, waarna u een nieuw stembiljet krijgt. Let op: u krijgt maar 1 keer een nieuw biljet.

Blanco stemmen mag

U stemt blanco door geen keuze te maken en vervolgens het stembiljet, dichtgevouwen, in de stembus te doen. Deze stem is geldig en telt mee voor het opkomstpercentage, maar telt niet mee voor de uitslagberekening.

Wat moet ik meenemen tijdens het stemmen?

Als u gaat stemmen neemt u uw stempas en uw identiteitsbewijs mee. Zonder identiteitsbewijs en stempas kunt u niet stemmen.

Identiteitsbewijzen zijn:

  • Nederlands paspoort
  • Nederlandse identiteitskaart
  • Nederlands rijbewijs

Wie mogen stemmen?

Om te mogen stemmen moet u bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn en in de provincie wonen. En er zijn meer voorwaarden.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

Uw stempas wordt uiterlijk 1 maart 2023 bij u thuisbezorgd. Als u op 2 maart 2023 nog geen stempas heeft ontvangen dan kunt u bij ons een vervangende stempas aanvragen.

Mijn identiteitsbewijs is verlopen. Kan ik stemmen?

Uw identiteitsbewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. U kunt dus gebruik maken van een identiteitsbewijs waarop staat 'geldig tot 16 maart 2018' of elke latere datum. 

Ik ben mijn identiteitsbewijs kwijt. Hoe moet ik dan stemmen?

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan kunt u stemmen door een verklaring van vermissing te overleggen. Deze is op afspraak verkrijgbaar bij uw gemeente. Daarnaast moet u een pasje of document met uw naam en foto laten zien. Denk bijvoorbeeld aan een OV-chipkaart.

Denkt u dat er een fout is gemaakt bij de verkiezingen?

Dan kunt u dit melden bij het Centraal Stembureau in Leeuwarden. Hoe u dat doet leest u op Leeuwarden.nl(externe link). U kunt een melding indienen vanaf 15 maart 2023 tot dinsdag 21 maart 2023 uiterlijk 16.00 uur.

Denkt u dat er een fout is gemaakt bij de Waterschapsverkiezing?

Informatie over het melden van fouten bij de Waterschapsverkiezing vindt u op de website van Wetterskip Fryslân(externe link).