Het aanvraagformulier voor subsidie sociaal cultureel werk in dorpen is bedoeld voor het aanvragen van subsidie voor de uitvoering van sociaal culturele activiteiten in dorpen, welke worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Uw aanvraag voor 2022 moet vóór 1 maart 2022 bij ons binnen zijn.

Vraag subsidie sociaal cultureel werk aan

Hoe werkt het?

Wilt u subsidie aanvragen voor meer dan € 5.000? Dan dient u achteraf een verantwoording in te leveren. De verantwoording moet voorzien zijn van een verslag met daarin een beschrijving van de daadwerkelijk georganiseerde activiteiten en een financieel verslag. Uw verantwoording over het jaar 2021 moet vóór 1 april 2022 bij ons binnen te zijn.

Alleen stichtingen en verenigingen kunnen aanspraak maken op deze subsidie. Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan voor sociaal-cultureel werk? Dan dient u bij uw aanvraag een kopie van de oprichtingsakte meesturen. Heeft u al eerder subsidie voor sociaal-cultureel werk ontvangen? Dan hoeft u dit niet mee te sturen.

In de Subsidieregeling Samenleving(externe link) kunt u nalezen voor wie de subsidie is bedoeld en wat de andere eisen zijn voor het aanvragen van deze subsidie.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over deze subsidie kunt u contact opnemen via gemeente@achtkarspelen.nl of via telefoonnummer 14 0511.