Voor 2021 hebben we van het Rijk geld gekregen om eenzaamheid bij ouderen, kwetsbare groepen en jongeren te verminderen en ontmoetingsmogelijkheden voor deze groepen te vergroten. Dit geld stellen wij als subsidie beschikbaar voor nieuwe initiatieven.

De regeling heet ‘Versterken van zelf- en samenredzaamheid door inwoners’. Er is in totaal eenmalig € 50.000 beschikbaar, maximaal € 5.000 per aanvraag. Aanvragen kan vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2022.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

De subsidieregeling is - zoals hierboven benoemd - gericht op het verminderen van eenzaamheid en het vergroten van ontmoetingsmogelijkheden. Daarnaast voldoet het initiatief aan de volgende eisen:

  • Het initiatief werkt preventief: meer of duurdere zorg wordt voorkomen;
  • Het initiatief is nieuw.

Voorbeelden van initiatieven zijn: een beweegtuin of een pannakooi maken, een dorpstuin opzetten of een wekelijkse gezamenlijke maaltijd aanbieden.

Hoe werkt het?

U kunt per 1 juni 2022 de subsidie online aanvragen via onderstaande knop.

Vraag de subsidie aan!

Lees informatie en de tekst van de subsidieregeling.

Hoe verloopt het verder?

Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. U krijgt binnen 8 weken bericht of uw aanvraag wordt toegewezen of wordt afgewezen.

Heeft u nog vragen?

Stel deze aan Nynke Talstra, via n.talstra@achtkarspelen.nl.