Hoe werkt het Jeugdteam?

logo
Zoeken

Hoe werkt het Jeugdteam?

Bij de Jeugdteams van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kunt u terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien. De gezinswerkers van deze teams ondersteunen jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders / verzorgers als er vragen of problemen zijn.

Heeft u hulp of ondersteuning nodig op gebied van opvoeden en opgroeien? Dan neemt u contact op met het Jeugdteam.

Een gezinswerker van het Jeugdteam komt bij u langs. Tijdens het gesprek wordt uw (hulp)vraag besproken. Samen met de gezinswerker gaat u op zoek naar een oplossing die past bij uw situatie. Wat heeft u nodig? Wat kunt u zelf doen? Hoe kan uw omgeving u helpen? Als het nodig is, zorgt het Jeugdteam ervoor dat u professionele ondersteuning krijgt; ook als uw kind nu een PGB ontvangt. De gezinswerker van het Jeugdteam blijft uw aanspreekpunt zolang dat nodig is. De Jeugdteams hebben contact met de Dorpenteams, het consultatiebureau en andere organisaties in de dorpen. Ze stemmen de hulp binnen gezinnen met elkaar af en maken gebruik van elkaars deskundigheid.

  1. Neem contact op met het Jeugdteam
  2. Een gezinswerker maakt een afspraak
  3. De gezinswerker van het Jeugdteam komt langs
  4. Samen op zoek naar de juiste oplossing

Hoe bereikt u de Jeugdteams?

Achtkarspelen:

Tytsjerksteradiel