Ontvangt u in 2023 bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering, curatele, mentorschap of pgb beheer? Dan krijgt u in november 2023 een brief van de gemeente waarin staat wat u moet doen om de bijzondere bijstand in 2024 te verlengen.

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • U ontvangt een bijstandsuitkering
    U hoeft geen nieuwe aanvraag voor 2024 in te dienen. Op basis van de gegevens die bij ons bekend zijn, wordt de bijzondere bijstand verlengd. U krijgt voor 1 februari 2024 bericht van de gemeente. Is uw situatie gewijzigd? Geef dit direct aan ons door.
     
  • U ontvangt geen bijstandsuitkering
    U krijgt een verkort aanvraagformulier toegestuurd. Dit formulier stuurt u ingevuld en ondertekend terug met een inkomensspecificatie en het laatste bankafschrift van alle rekeningen. Op basis van deze informatie en de gegevens die bij ons bekend zijn, wordt uw recht op bijzondere bijstand beoordeeld. Het verkorte aanvraagformulier met inkomensspecificatie en bankafschriften moet u vóór 1 december 2023 naar de gemeente sturen. U krijgt voor 1 februari 2024 bericht van de gemeente.  

Wijzigingen doorgeven

Wanneer uw situatie gewijzigd is, kan het zijn dat u recht heeft op meer of minder bijzondere bijstand. Of misschien heeft u geen bijzondere bijstand meer nodig. Veranderingen in uw situatie kunt u binnen 7 dagen doorgeven aan de afdeling Voorzieningen en Verstrekkingen met een wijzigingsformulier. Het kan zijn dat deze veranderingen invloed hebben op uw recht op bijzondere bijstand. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in uw inkomen, uw vermogen of uw woonsituatie.