A.Hak, een bedrijf gespecialiseerd in ondergrondse infrastructuur, gaat in opdracht van Stedin en Vitens werkzaamheden uitvoeren aan de gas- en drinkwaterleiding aan de Kerkstraat en omgeving in Buitenpost. De start van het werk staat gepland voor donderdag 25 mei 2023. Deze werkzaamheden vormen een eerste cruciale stap in de uitvoering van de centrumvisie van Buitenpost en zullen de basis leggen voor verdere vooruitgang.

De werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer 14 weken in beslag nemen. Tijdens deze periode wordt er rekening gehouden met de lokale festiviteiten, zoals de feestweek, Swaddekuier, waarin geen werkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast zal er tijdens de vakantieperiode, van week 31 tot en met week 34, geen activiteit zijn om de hinder voor bewoners en ondernemers tot een minimum te beperken.

Achter de schermen werkt werkgroep Centrumplan Buitenpost nog steeds hard door, waarbij zij nauw samenwerken met ondernemers en BCB Retail. Tjeerd Douma namens de werkgroep: “We weten hoe de straten worden ingericht. Daarnaast is het ons doel om het centrum aantrekkelijker te maken door het organiseren van verschillende activiteiten en het verbeteren van de algehele uitstraling, daar gaat BCB Retail zich mee bezighouden. Als werkgroep blijven we kijken we naar de toekomst van het centrum en hebben we oog voor de esthetische en commerciële waarde van het gebied. Samen werken we aan een levendig en aantrekkelijk centrum dat zowel bewoners als bezoekers inspireert. Na het vervangen van de gas-en waterleidingen zijn we klaar voor de uitvoering”.