Op donderdag 24 november was wethouder Tjibbe Brinkman (Sociaal Domein) te gast bij de Voedselbank Achtkarspelen in Surhuisterveen. Hij overhandigde de nieuwe Geldgids van de gemeente Achtkarspelen aan Engbert van Esch, voorzitter van de Voedselbank Achtkarspelen. De Geldgids is er voor iedereen die wil weten hoe het zit met (financiële) ondersteuning, inkomen, uitkeringen en toeslagen binnen de gemeente. Bezoekers van de Voedselbank kunnen de gids gratis meenemen.

Veel mensen leven in armoede
 

In Nederland leeft bijna een miljoen mensen in armoede, waaronder veel kinderen. Iemand die in armoede leeft kan moeilijk rondkomen. Ze maken zich zorgen of er genoeg geld is om te wonen, te eten, kleding te kopen en rekeningen te betalen. Als dat op een gegeven moment niet meer lukt, kan men in de schulden komen. Iemand die in armoede leeft, ervaart vaak stress, gezondheidsproblemen, schaamte en eenzaamheid. Voor kinderen die in armoede opgroeien geldt dat zij vaak minder kans hebben op een goede toekomst. Deze kinderen hebben regelmatig problemen met concentratie op school. Soms is er zelfs sprake van een leerachterstand. Ook gaan deze kinderen vaker zonder diploma van school.

Geldgids geeft informatie over (financiële) ondersteuning 


De Geldgids is een uitgave van de gemeente Achtkarspelen. De gids bevat informatie over o.a. werk, uitkeringen en/of toeslagen, ondersteuning bij het doen van een aanvraag en voorzieningen die hulp bieden. De voedselbank is zo’n voorziening. Daarom heeft wethouder Brinkman juist daar de nieuwe gidsen gebracht. Wethouder Brinkman:” Wy wolle graach dat ús ynwenners witte hokker stipe der mooglik is en wêr’t se dan wêze moatte. Der mei gjin help lizzen bliuwe om’t ús ynwenners der neat fan witte. Yn ‘de Geldgids’ kinne hja dizze ynformaasje fine en dêrnei aksje ûndernimme.”


Bij de voedselbank kan men terecht voor directe hulp in de vorm van een voedselpakket (www.voedselbankachtkarspelen.nl(externe link)). Bij een volgend bezoek kan ook de nieuwe Geldgids worden meegenomen. Ook andere instanties en voorzieningen zullen binnenkort Geldgidsen ontvangen om uit te geven aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Met het verspreiden van de Geldgids hoopt de gemeente inwoners te helpen rond te komen bij weinig inkomen.

Geldgids gratis voor iedereen

De Geldgids is gratis af te halen op het gemeentehuis. De gids kan ook telefonisch worden aangevraagd via 140511. Een digitale versie is direct beschikbaar via www.achtkarspelen.nl/geldgids.
 

Engbert van Esh (links) van de voedselbank Achtkarspelen krijgt de geldgids overhandigd van wethouder Tjibbe Brinkman (rechts). Op de achtergrond staan vrijwilligers van de voedselbank.