Op vrijdag 7 juni is de openbare zitting van het van het Gemeentelijk Stembureau (GBS). Deze vindt plaats in het gemeentehuis:

  • Datum: vrijdag 7 juni 2024
  • Tijdstip: 09.00 uur
  • Plaats: gemeentehuis Buitenpost

Hoe gaat het in zijn werk?

Het GSB controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen op 6 juni. Na de controle wordt de zitting van het GSB opgeschort.

Op maandag 10 juni wordt de zitting van het GSB hervat om 09.00 uur. Dan wordt de definitieve uitslag vastgesteld en bekend gemaakt. De zitting van het GSB vindt dus verspreid over twee dagen plaats. Dat komt omdat de verkiezingen voor het Europees parlement in andere landen nog doorgaat tot en met zondag 9 juni.

Wilt u een zitting bijwonen?

Belangstellenden mogen bij deze openbare zitting aanwezig zijn. Belangstellenden kunnen mondeling bezwaren inbrengen. Van deze bezwaren wordt in het proces-verbaal melding gemaakt. Het proces-verbaal ligt direct na de zitting (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis. Bel dan éérst met 14 0511 om een afspraak te maken.

De verkiezingsuitslag wordt na de zitting zo snel mogelijk op onze website gepubliceerd.