Door de aanhoudende stroom vluchtelingen uit Oekraïne en de schrijnende situatie in Ter Apel worden binnenkort extra opvanglocaties in onze gemeente ingericht. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan de instroom van nieuwe vluchtelingen niet aan.

Het Rijk heeft daarom de Veiligheidsregio's gevraagd om, naast de opvang voor Oekraïners, ook tijdelijk noodopvangplaatsen te realiseren voor asielzoekers. Als gemeentebestuur willen we onze bijdrage leveren om deze humanitaire crisis het hoofd te bieden.

Op dit moment zijn 3 locaties in gebruik voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor crisisnoodopvang van asielzoekers wordt het voormalige schoolgebouw De Claercamp in Gerkesklooster ingericht.

Informatie opvang asielzoekers

Informatie opvang Oekraïnse vluchtelingen