Home

It lêste nijs

  • Geef uw reactie over brug Kootstertille

    De brug over het Prinses Margrietkanaal bij Kootstertille moet in de toekomst worden vervangen. Voor de vervanging van de brug heeft Rijkswaterstaat een aantal opties uitgewerkt.

  • Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 2023

    In Achtkarspelen hebben 17.856 personen hun stem uitgebracht tijdens de Tweede Kamerverkiezing. Het opkomstpercentage lag daarmee op 80,9 procent.

  • Drukfout in stembiljetten in Achtkarspelen

    Woensdagochtend werd op een stembureau in Achtkarspelen een drukfout ontdekt op een stembiljet. Het stemrondje bij kandidaat Ollongren van D66 is niet goed afgedrukt op het stembiljet.

‘Moai sûnder wjergea binne de Wâlden,
smûk skaadzjend beamtegrien oeral yn it rûn’

Harmen Sytstra (1817-1862)