Home

It lêste nijs

  • Topprestatie-certificaat voor zwembad De Kûpe

    Zwembad De Kûpe is de tweede sportlocatie in Friesland die het Topprestatie-certificaat ontvangt. ‘Dit zwembad is nieuw én gezond’, zei wethouder Margreet Jonker.

  • Ouderen in beweging tijdens fittest

    Ruim 65 ouderen kwamen woensdag 3 mei naar sporthal de Houtmoune in Buitenpost om een fittest af te leggen.

  • Feestelijke lintjesregen in Achtkarspelen

    Burgemeester Oebele Brouwer heeft dinsdag vier lintjes uitgereikt in de gemeente Achtkarspelen. Hij verraste de decorandi thuis en nodigde ze uit voor een ceremonie op het gemeentehuis later die ochtend.

RSS feed

‘Moai sûnder wjergea binne de Wâlden,
smûk skaadzjend beamtegrien oeral yn it rûn’

Harmen Sytstra (1817-1862)