Home

‘Moai sûnder wjergea binne de Wâlden,
smûk skaadzjend beamtegrien oeral yn it rûn’

Harmen Sytstra (1817-1862)

It lêste nijs

  • Op 14, 15 en 16 maart 2022 vindt de gemeenteraadsverkiezing plaats. Wij zijn op zoek naar stembureauleden.
  • Voor de zomer deden de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een oproep aan jongeren om mee te denken met het cultuurbeleid. Het leukste project krijgt € 1.000 om het ook echt uit te voeren.
    Cultuurprojecten Jongeren
  • Het college van burgemeester en wethouders wil weten of er voldoende draagvlak is voor een multifunctionele accommodatie (MFA) in Twijzelerheide. Hiervoor start zij een vervolgonderzoek.
    Twijzelerheide dorp
RSS feed