Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente.

Vergunning of melding

U kunt via Omgevingsloket online controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

Doe de vergunningcheck

Hoe werkt het?

Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Vergunning aanvragen

 • Overleg ook met de gemeente over uw plannen, vóórdat u de vergunning officieel aanvraagt. Hiermee voorkomt u dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen of wordt geweigerd.
 • Vraag een vergunning aan via Omgevingsloket online, u ontvangt een bevestiging van uw aanvraag.
 • U ontvangt bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt. Hoe lang dit duurt, hangt af van de soort aanvraag. Deze termijnen staan in het overzicht hiernaast beschreven.
 • Als uw melding niet compleet is, kan de gemeente u om aanvullende informatie vragen.
 • Bezwaar indienen tegen het besluit van de gemeente kan binnen 6 weken bij de rechtbank.

Melding doen

Indien het volstaat om enkel een melding te doen van uw activiteit (en dus geen vergunning nodig hebt), geldt het volgende:

 • Doe de melding minimaal 4 weken voordat u start met uw activiteiten;
 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding;
 • Als uw melding niet compleet is, kan de gemeente u om aanvullende informatie vragen.

Regels en wetten

Er zijn een aantal regels waar u zich aan dient te houden bij het aanvragen van een vergunning. Deze milieuregels hebben voornamelijk betrekking op:

 • Verwerken van afval;
 • Geluidsniveau van uw bedrijf;
 • Gebruik van energie.

Voor meer informatie over de milieuregelgeving en het activiteitenbesluit kunt u Omgevingsloket online raadplegen.

Aanvullende informatie

Wilt u weten hoe lang het duurt voordat uw aanvraag wordt goedgekeurd?

 • Bij een melding: na 4 weken kunt u uw activiteiten beginnen;
 • Bij een gewone aanvraag: na 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt (kan met 6 weken worden verlengd). Beslist de instantie niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
 • Bij een ingewikkelde aanvraag: binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt (kan met 6 weken verlengd worden). Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.