Gaat u verhuizen?

 • Geef aan ons door als u naar of binnen de gemeente verhuist.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt het ook 4 weken vóór de verhuisdatum doorgeven.
 • Verhuist u naar een andere gemeente? Geef dit door aan uw nieuwe gemeente. U hoeft zich niet bij ons uit te schrijven.

DigiD linkGeef uw verhuizing door

Geef uw verhuizing op tijd door. Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag, studiefinanciering, parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Schriftelijk doorgeven

Liever uw verhuizing schriftelijk doorgeven? Dat kan met het verhuisformulier. Vergeet niet om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.

Lukt het niet om de verhuizing digitaal of met het formulier door te geven? Bel dan met 14 0511 om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Verhuizen naar het buitenland

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de pagina Verhuizen naar het buitenland staat vermeld wat u moet doen.

Wat moet ik doen?

Zodra de verhuizing is doorgegeven krijgt u vanzelf een bevestiging in uw mailbox. Wij passen de gegevens aan op uw verhuisdatum.

U kunt uw (gewijzigde) gegevens inkijken op MijnOverheid(externe link). Het kan een paar werkdagen duren voordat de nieuwe gegevens zichtbaar zijn.

Verhuisdatum

Geeft u de dag van verhuizing 4 weken van tevoren door? Of binnen 5 dagen nadat u bent verhuisd? Dan gebruiken wij uw doorgegeven datum als verhuisdag. U kunt dus zelf aangeven wat de verhuisdatum is, als u dat op tijd doet. Bent u langer dan 5 dagen geleden verhuisd? Dan is de dag waarop u het doorgeeft de verhuisdatum.

 • Voorbeeld 1
  U geeft op 15 mei aan ons door dat u op 1 juni gaat verhuizen. Wij schrijven u per 1 juni in op het nieuwe adres.
 • Voorbeeld 2
  U geeft op 15 augustus aan ons door dat u op 1 augustus bent verhuisd. De verhuizing is in dit geval langer dan 5 dagen geleden. Wij schrijven u daarom vanaf 15 augustus in op het nieuwe adres.

Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland

Komt u vanuit het buitenland naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een Burgerservicenummer (BSN) nodig voor uw contact met de Nederlandse overheid. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link) en is bedoeld voor personen die niet langer dan 4 maanden in Nederland blijven.

Wie mag de verhuizing doorgeven?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij beide naar hetzelfde adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij beide naar hetzelfde adres verhuizen);
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij beide naar hetzelfde adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Instanties die in ieder geval bericht krijgen zijn: SVB, Belastingdienst, Waterschap en zorgverzekeraars en pensioenfondsen waar mensen bij aangesloten zijn.

Niet getrouwd/geen geregistreerd partnerschap

Niet getrouwde en niet-geregistreerde partners kunnen niet voor elkaar een verhuizing doorgeven. U moet in dit geval allebei apart digitaal de verhuizing doorgeven. Of beide tegelijk langskomen.

Wat kost het?

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.