Voor bepaalde werkzaamheden of handelingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen. Via het Omgevingsloket kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.

DigiD linkVraag omgevingsvergunning aan

Hoe werkt het?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

Via het Omgevingsloket kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag direct online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Hulp bij indienen aanvraag omgevingsvergunning

Wilt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen maar komt u er niet uit via het Omgevingsloket? Bel dan naar telefoonnummer 14 0511. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor het volgende:

 • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis)
 • het slopen van een bouwwerk in beschermd dorpsgezicht
 • het brandveilig gebruik van een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk
 • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument
 • het aanleggen van een weg
 • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg
 • het plaatsen van een alarminstallatie
 • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord)
 • het kappen van bomen
 • het gebruik van een gebouw of terrein, niet volgens het bestemmingsplan
 • het vervuilen van het milieu
 • een gebruiksvergunning, in verband met voorschriften over onder andere brandpreventie

Soms heeft u een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning.

Kosten

De kosten voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning kunt u vinden in de legestabel bij 'Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning’.

De standaardbouwkosten zoals genoemd in de legestabel worden bepaald op grond van de bruto inhoud van het bouwwerk conform het normblad NEN 2580. Wilt u het normblad inzien? Maak dan een afspraak via frontofficeruimte8k@achtkarspelen.nl of bel met 14 0511.

Monumentaal Wonen

Wonen in een monument brengt voordelen én spelregels met zich mee. De gids Monumentaal Wonen legt op eenvoudige wijze uit wat het betekent om eigenaar te zijn van een rijksmonument. U krijgt antwoord op de meest gestelde vragen over aanschaf, restauratie, behoud en financiering van monumenten. Een handige wegwijzer voor iedere eigenaar van een rijksmonument. Blader door de Gids Monumentaal Wonen.

Wachttijden gewone aanvraag

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt (kan met 6 weken worden verlengd). Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wachttijden ingewikkelde aanvraag

 • Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken (kan eenmalig met 6 weken worden verlengd). Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege. De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.