Burgemeester en wethouder van Achtkarspelen streven ernaar dat alle elf dorpen in de gemeente blijven beschikken over voldoende kwalitatieve voorzieningen voor sport, onderwijs en ontmoeting. Om dat mogelijk te maken wil het college de dorpen vragen zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor onder andere het beheer van de voorzieningen. De gemeente roept scholen en verenigingen op samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Financieel draagt de gemeente in redelijkheid bij aan de voorzieningen.

Onderzoek KAW

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college door KAW onderzoek laten uitvoeren naar de accommodaties in de gemeente. Uit deze inventarisatie blijkt dat het voorzieningenniveau in alle dorpen goed of voldoende is. Om het voorzieningenaanbod ook in de toekomst op peil te houden, moeten nu keuzes gemaakt worden. Zo verandert bijvoorbeeld de komende jaren de bevolkingssamentelling, waardoor het lastiger kan worden om vrijwilligers te vinden. Het gemeentelijke accommodatiebeleid moet op deze en andere ontwikkelingen anticiperen, zodat het voorzieningenaanbod in alle dorpen op peil blijft. KAW doet hiertoe een aantal aanbevelingen.

Collegebesluit

Het college (h)erkent Buitenpost en Surhuisterveen als de belangrijkste dragers van bovendorpse voorzieningen, maar kiest bovenal voor een sterk elftal. Het college neemt uit het onderzoek de aanbevelingen over om meer samen te werken en kennis uit te wisselen. Daarnaast krijgt de Mienskip meer verantwoordelijkheid en ruimte om keuzes te maken in accommodaties. Ten aanzien van het verhogen van de huren is het college terughoudend. Verder wil het college beide bibliotheken in de gemeente open houden. Uitgangspunt van het college blijft het behoud van onderwijs, sport en ontmoeting in de elf dorpen.

Informatieavond

De mienskip krijgt een belangrijkere rol binnen accommodatiebeleid. Daarom organiseert de gemeente op maandagavond 6 februari van 19.30 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Buitenpost. Wethouder Jouke Spoelstra en de betrokken ambtenaren staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Nota Accommodatiebeleid

Het onderzoek van KAW en de reactie van het college zijn gebundeld in de nota Accommodatiebeleid. In februari wordt de nota in de gemeenteraad besproken.