Adresonderzoek

U kunt op MijnOverheid (en in de MijnGegevens app) het aantal ingeschreven bewoners op uw woonadres bekijken.

Deze nieuwe functionaliteit is bedoeld om meer informatie te bieden aan bewoners over (nieuwe) inschrijvingen op een woonadres. Hierdoor is altijd duidelijk hoeveel mensen er op een woonadres staan ingeschreven en zijn nieuwe inschrijvingen direct zichtbaar. Als blijkt dat er een nieuwe of onjuiste inschrijving op het adres is kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan dan een adresonderzoek starten en indien nodig passende maatregelen nemen om de inschrijvingen te corrigeren.

De voordelen

  • Het geeft inzicht in het aantal ingeschreven bewoners op iemand zijn woonadres, hiervoor hoeft geen contact opgenomen te worden met de gemeente.
  • Nieuwe inschrijvingen zijn direct zichtbaar. Als er een onjuiste inschrijving op het woonadres gemaakt wordt kan hier sneller actie op ondernomen worden.
  • Door het betere inzicht is er minder risico op het ontvangen van onjuiste toeslagen of uitkeringen. Toeslagen en uitkeringen kunnen wijzigen als er meer of minder mensen op een adres staan ingeschreven.

Wat is het?

U kunt in de volgende gevallen een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente:

  • Iemand staat op uw adres ingeschreven die er niet woont.
  • Iemand heeft een briefadres op uw adres en u kunt die persoon niet meer bereiken.
  • Iemand heeft een briefadres op uw adres en u wilt uw toestemming voor het briefadres intrekken.

Wat moet ik doen?

U kunt een adresonderzoek aanvragen als u eigenaar, huurder of medebewoner bent van de woning. U kunt een adresonderzoek ook weer intrekken.

Wat moet ik meenemen?

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning. Bijvoorbeeld een koop- of huurcontract.
  • Als u weet om welke persoon het gaat, geeft u ook de naam, geboortedatum en telefoonnummer van deze persoon door.