Het bedrijventerrein Mûnewyk ligt direct langs de zuidelijke entree van Buitenpost. Het gaat hier om een relatief klein terrein aan de rand van de nieuwe woonwijk. Ondernemers krijgen hier de mogelijkheid kleinschalige bedrijvigheid uit te voeren en er is plaats gemaakt voor kantoorvestigingen.

Locatie

De locatie is zeer aantrekkelijk gezien de directe ligging langs de entree van Buitenpost. Door de oostelijke rondweg om Buitenpost is het terrein ook zeer goed ontsloten in alle richtingen Hierdoor heeft het terrein een uitstekende centrale ligging..

Wonen en werken

Een groot gedeelte van het terrein is bestemd voor wonen en werken. Hier is ruimte voor kleinschalige bedrijven in milieucategorie 1 of 2. Ook zijn hier kantoren toegestaan. Kantoren die zich hier willen vestigen moeten dienstverlenend van aard zijn en een regionale binding hebben. In de zone aansluitend aan de nieuwe woonwijk is realisatie van een bedrijfswoning mogelijk gemaakt. De kavelgrootte voor kleinschalige bedrijvigheid varieert van ongeveer 1.200 m² tot 1.700 m².

Grondprijzen

De grondprijs voor de kantoorlocatie is vastgesteld op € 45,00 tot € 65,00 per m², excl. BTW (prijspeil januari 2019). Voor realisatie van een bedrijfswoning moet een toeslag worden betaald.

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Jeldrik Doevendans
Accountmanager Bedrijven
Telefoon: 06 38 29 90 74 / (0511) 54 87 10
E-mail: j.doevendans@achtkarspelen.nl