Het bedrijventerrein de Westkern ligt aan de westkant van dorpskern Kootstertille. Kootstertille heeft een bijzondere ligging aan het Prinses Margrietkanaal, wat al vroeg een industriële ontwikkeling mogelijk maakte. Kootstertille heeft twee bedrijventerreinen, de Oostkern en de Westkern. Beide zijn langs het kanaal gevestigd.

Locatie

De Westkern is een gemengd bedrijventerrein van ongeveer 40 hectare. Het is een watergebonden terrein, een flink aantal van de gevestigde bedrijven heeft dan ook een connectie met het water. De ontsluiting is uitstekend met een directe aansluiting op de voormalige Betonwei, de N369, die direct aansluit op de Waldwei tussen Drachten en Leeuwarden.

Verder is het Prinses Margrietkanaal dè vaarverbinding van Fryslân.

De gemeente onderzoekt samen met buurgemeente Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân de mogelijkheden van verdere uitbreiding van het terrein richting het westen. Hierbij wordt gedacht aan forse kavels specifiek voor watergebonden bedrijvigheid.

Kaveluitgifte

Op dit moment is er op de Westkern nog 1 kavel beschikbaar. Deze kavel is circa 5000 m groot..Gezien de ligging is hier eerst vooroverleg voor nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente.

Grondprijzen

De grondprijs voor deze locatie is € 37,50 per m² exclusief btw (prijspeil 2019). Er is geen ruimte voor een bedrijfswoning.

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Jeldrik Doevendans
Accountmanager Bedrijven
Telefoon: 06 - 38 29 90 74 / 0511 - 54 87 10
E-mail: j.doevendans@achtkarspelen.nl