Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

Komt er iemand uit het buitenland bij u logeren? En heeft deze persoon een visum nodig? Dan heeft uw gast meestal ook een Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking nodig. U bewijst hiermee dat de bezoeker bij u logeert. U kunt er ook een financiële garantstelling mee regelen. 

Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking aanvragen

U vraagt een Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking op het gemeentehuis aan. Gebruik het formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking van de IND. Print het formulier uit, vul het in en maak vervolgens een afspraak.

Wanneer moet ik een bewijs van garantstelling aanvragen?

U vraagt een garantstelling of logiesverstrekking in de volgende gevallen aan: 

  • Uw gast heeft een visum nodig. 
  • Uw gast kan de kosten van het bezoek niet betalen. 
  • Uw gast verblijft maximaal 90 dagen in Nederland. 

Wat kost het?

U betaalt voor het legaliseren van uw handtekening op het bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking. Dit kost € 16,60.

Wat neem ik mee naar de afspraak?

Neem het volgende mee naar uw afspraak: 

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan moet uw partner meekomen om een handtekening te zetten. Uw partner neemt ook een geldig identiteitsbewijs mee. 

Handtekening zetten

U zet uw handtekening op het bewijs in het bijzijn van een ambtenaar. De ambtenaar vergelijkt die met de handtekening op uw identiteitsbewijs. Daarna ondertekent de ambtenaar de legalisatieverklaring namens de burgemeester.