Iedereen kan bij de gemeente bouwtekeningen opvragen en inzien. Dit kan bijvoorbeeld als u meer wilt weten over een verandering in een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning. Met het online aanvraagformulier vraagt u een kopie van een bouwtekening, kadastrale situatie, een kopie van bestemmingsplanvoorschriften, een kopie van milieustukken of een kopie van tekeningen van milieuvergunningen aan.

Vraag online een kopie bouwtekening aan

Hoe werkt het?

Om welke bouwtekeningen gaat het?

Dit kunnen bouwtekeningen zijn van:

  • Bestaande bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Inzien van deze tekeningen kan altijd.
  • Te (ver)bouwen bouwwerken die horen bij een omgevingsvergunning voor bouwen (dus geen schetsplannen).

Wanneer kan ik bouwtekeningen inzien?

Bouwtekeningen die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning horen kunnen op de onderstaande momenten online via de website en in het gemeentehuis worden ingezien:

  • na het bekendmaken van de binnengekomen aanvraag;
  • na het verlenen van de omgevingsvergunning.

Wat kost het?

Het inzien van bouwtekeningen is gratis. Als u een kopie wilt van een bouwtekening, dan moet u daarvoor betalen.

De kosten van de documenten zijn afhankelijk van het formaat van de documenten. Het formaat hangt af van de tekening die in het dossier zit. Als de bouwtekening in het dossier op A0 staat gedrukt rekenen we de kosten voor 'A0'. Als het op A3 staat dan rekenen we A3 enzovoorts.

  • A4: € 6,10
  • A3: € 6,10
  • A2: € 10,15
  • A1: € 14,20
  • A0: € 20,30

Als u een document op A4 wilt ontvangen, welke geen bouwtekening is (dus rapporten/voorschriften e.d.), dan kost dat € 0,30 per kopie. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht.

U kunt een tekening ook per e-mail ontvangen als PDF-bestand. Dit kost € 3,05.