“Jong en âld yn beweging, der kinst net betiid genôch mei begjinne!”. Wethouder Jouke Spoelstra gaf donderdag het startschot voor de Fit@SCHOOL Challenge op basisschool de Oanrin in Twijzel. “Troch jeugd betiid te belûken by in sûne libbenstyl hoopje wy dat dat de standert wurdt. Prachtich dat de Oanrin dit stimulearret by de learlingen.”

FIT@SCHOOL challenge

De FIT@SCHOOL challenge is bedoeld om kinderen bewust te maken van een gezonde leefstijl en meer te laten bewegen. Alle basisschoolleerlingen kunnen tot 7 maart meedoen aan de challenge. Gedurende deze periode gaan de leerlingen aan de hand van een lespakket aan de slag. Ze leren meer over een gezonde levensstijl en krijgen begeleiding bij het sporten. De kinderen kunnen met verschillende opdrachten munten verdienen. Deze munten gaan in de buis die in de school staat. Zo wordt het inzichtelijk hoe goed iedereen bezig is!  Voorbeelden van uitdagingen zijn: buitenspelen in de pauze, iedere dag water drinken en voldoende fruit eten. Op 7 maart maakt de school bekend welke sportieve en gezonde resultaten ze samen hebben bereikt. 

Begeleiding door High Five Sportstimulering

De basisscholen worden tijdens de challenge ondersteund door High Five sportstimulering, onderdeel van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. De buurtsportcoaches geven, in samenwerking met Sportkunde studenten, lessen over gezond eten en een gezonde leefstijl. De lessen zijn samengesteld in samenwerking met de GGD en JOGG Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst. Er zijn verschillende activiteiten voor de kinderen die te maken hebben met eten, drinken, sport, bewegen en ontspanning.

Fit@School
Fit@School
Fit@School