Openbare besluitenlijst collegevergadering 14 juni 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering 14 juni 2022

------------------------

1. Principeverzoek Buorren 2 Drogeham

Portefeuilehouder: Lea van der Tuin-Kuipers

Initiatiefnemer wil in de kelder van een recent gerealiseerde schuur (Buorren 2, Drogeham) horeca activiteiten uitoefenen. Daarbij gaat het volgens de initiatiefnemer om het bieden van een ruimte waar de in de cafetaria bereidde snacks kunnen worden genuttigd en daarnaast om het bieden van ruimte voor feesten en partijen. Deze activiteiten passen niet op deze locatie. Het college heeft een negatief standpunt ingenomen ten aanzien van het principeverzoek waarmee ze aangeeft dat het illegaal bouwen en/of gebruiken van een pand, niet automatisch maar gelegaliseerd wordt.

2. Overzicht aan activiteiten om de biodiversiteit te vergroten

Portefeuilehouder: Sierd Vegelin

Het college brengt de gemeenteraad op de hoogte van wat er op het gebied van biodiversiteit in het openbaar groen door de gemeente wordt gedaan.

2.1 Overzicht aan activiteiten om de biodiversiteit te vergroten