Voor het tijdelijk plaatsen van een afvalcontainer op eigen grond heeft u geen toestemming nodig van de gemeente. Als u tijdelijk containers op het trottoir, de weg of een gemeentelijk parkeerterrein wilt plaatsen dan is er een vergunning nodig.

Hoe werkt het?

Voor het tijdelijk plaatsen van een afvalcontainer op eigen grond heeft u geen toestemming nodig van de gemeente. Wel moet de container zo worden geplaatst dat deze het vrije zicht voor het verkeer niet wegneemt en geen overlast veroorzaakt voor de buren. 

Als u tijdelijk containers op het trottoir, de weg of een gemeentelijk parkeerterrein wilt plaatsen dan is er een vergunning nodig. U vraagt vervolgens de vergunning aan bij de gemeente. Dit kan door het sturen van een brief of een mail naar gemeente@achtkarspelen.nl. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • Waarom u de container op of aan de weg wilt plaatsen;
  • De plaats waar de container komt te staan;
  • De grootte van de container;
  • Wanneer en hoelang u de container wilt plaatsen.

Houdt rekening met de volgende voorwaarden:

  • Een container op het trottoir, de weg of gemeentelijk parkeerterrein moet zo worden geplaatst dat het veilig en niet hinderlijk is voor het verkeer, het mag geen rommeltje zijn en de mensen die eromheen wonen mogen er geen last van hebben. Op het trottoir moet minimaal 1,5 meter ruimte overblijven en op de weg minimaal 3 meter.
  • Voor de veiligheid moet ook de zichtbaarheid van de container goed zijn: de container moet worden voorzien van reflectiemateriaal van verkeersklasse 3. Ook kunnen pionnen of een reflecterend hek worden geplaatst.
  • Voor het plaatsen van een container op een gemeentelijk grasveld of groenstrook is toestemming van de afdeling Beheer (als grondeigenaar) voldoende. Maar ook hier geldt dat de plaatsing op een veilige manier moet gebeuren en geen overlast voor het verkeer of de omwonenden mag veroorzaken.