Cultuur geeft kleur aan ons leven, inspireert ons en confronteert ons met onszelf. Cultuur zet ons op andere gedachten en leert ons open te staan en respect te hebben voor het andere, voor het verleden. Tegelijk biedt cultuur aan mensen de mogelijkheid om zich te uiten, creativiteit te ontwikkelen, zich te organiseren en actief te zijn. 

Om tot een gezamenlijke cultuurnota te komen voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel vragen wij inwoners, organisaties en andere betrokkenen mee te denken en te adviseren. Dat hebben we onder andere gedaan door een online enquête, een startbijeenkomst en vervolgbijeenkomsten.