Ambtenaren van overheidsorganisaties kunnen gebruik maken van een werkplek in het kantoor van het gemeentehuis in Buitenpost, de ruimte die hiervoor gebruikt wordt is een skybox, deze bevindt zich boven de raadzaal.

Het Nieuwe Werken neemt een steeds grotere vlucht bij de overheid, plaats- en tijdonafhankelijk werken speelt hierbij een belangrijke rol. Met Deelstoel kunnen ambtenaren bij andere overheidsgebouwen naar binnen om daar te werken, kennis te delen en samen te werken. Hierdoor worden overheidsgebouwen efficiënter gebruikt en wordt er bovendien een bijdrage geleverd aan het verminderen van files. Het doel van Deelstoel is om overheidsgebouwen efficiënter te gebruiken en samenwerking en kennisdeling te stimuleren.

Hieronder kunt u de ruimte reserveren. Het reserveren van deze werkplek kan van maandag tot en met donderdag. Nadat u het formulier heeft verstuurd nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Werkplek reserveren