Woensdagochtend werd op een stembureau in Achtkarspelen een drukfout ontdekt op een stembiljet. Uit een steekproef onder alle stembureaus in de gemeente blijkt het om meerdere stembiljetten te gaan. Het stemrondje bij kandidaat Ollongren van D66 is niet goed afgedrukt op het stembiljet. ‘Dit is natuurlijk ontzettend vervelend dat dit gebeurt,’ zegt burgemeester Oebele Brouwer. ‘Op het moment dat deze fout ontdekt werd hebben we snel actie ondernomen en zijn we samen met het ministerie en de Kiesraad tot een oplossing gekomen’.

De gemeente wist op het moment van de melding niet of het stembiljet met drukfout geldig zou zijn. Daarom is contact opgenomen met de voorzitters van alle stembureaus om te controleren of er voldoende juiste stembiljetten op voorraad waren. Omdat dat op het stembureau De Wâldsang niet het geval was sloot de gemeente uit voorzorg het bureau. De gemeente heeft direct de Kiesraad ingeschakeld voor advies. De Kiesraad is het hoogste adviesorgaan als het om verkiezingen gaat. Zij bevestigden dat alle stembiljetten geldig zijn als de kiezer het vakje heeft aangekruist, ondanks de drukfout. Als het vakje niet rood is gemaakt maar de kiezer heeft op een andere manier laten blijken op die kandidaat te willen stemmen dan is de stem ongeldig. Dit is niet anders bij andere verkiezingen. Na een uur kon er weer gestemd worden in De Wâldsang.