Wij werken aan een duurzame toekomst. Deze duurzaamheidsagenda biedt een compleet programma van projecten. Zo zetten we de koers uit voor de komende jaren, en bouwen we voort op wat we al doen en wat we al gedaan hebben.

Duurzaamheid is een onderwerp dat onze hele mienskip raakt. Een groot aantal partijen heeft bijgedragen aan het formuleren en prioriteren van de agendapunten en projecten en ook onze inwoners zijn bij het proces betrokken.