Achtkarspelen heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te worden.

De energietransitie moet klimaatverandering tegengaan door de CO2-uitstoot binnen de gemeente te verlagen. Dit gaat door besparing en door duurzame energie op te wekken.

Met de stroom vooruit

We gebruiken steeds meer stroom en wekken zelf steeds meer stroom op. Dit vraagt om een gigantische uitbreiding van het stroomnet. We staan voor de grootste verbouwing ooit en dat kan wel eens problemen opleveren. Meer informatie over drukte op het stroomnet en terugleverproblemen kunt u lezen op Met de stroom vooruit | Liander

Uitkomsten enquête energietransitie

Inwoners uit Achtkarspelen vinden de energietransitie belangrijk, maar het moet wel passen binnen de omgeving. Dat is een belangrijke conclusie uit de enquête over duurzaamheid en wonen zonder aardgas. Bent u benieuwd naar alle uitkomsten? U kunt het hier lezen: Uitkomsten enquête energietransitie.

Warmtevisie

Alle gemeenten in Nederland hebben van de Rijksoverheid de opdracht gekregen een Warmtevisie te maken. Daarin staat beschreven hoe zij de overstap van aardgas naar duurzame warmte in hun eigen gemeente gaan aanpakken. U kunt het hier lezen: Transitievisie Warmte, Warmtevisie Achtkarspelen-Tytsjerksteradiel en de daarbijbehorende Infographic Warmtevisie.

Aardgasvrij

Met energie werken wij aan duurzame, groene en schone gemeenten. Dat is nodig om prettig te kunnen blijven wonen, werken en leven. Ook voor onze volgende generatie. We gaan aan de slag met besparen van energie en het duurzaam opwekken van energie. En we gaan onze woningen en gebouwen op andere manieren verwarmen, zonder aardgas. We zoeken naar haalbare en betaalbare manieren. Dat doen we stap voor stap, samen met u!

RES

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten in Nederland in dertig verschillende regio’s een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. Achtkarspelen behoort tot de RES-regio Fryslân. De RES-regio Fryslân houdt zich bezig met het vraagstuk van het opwekken van elektriciteit uit zonne- en windenergie op land.

Energiecoöperaties

Energiecoöperaties en -initiatieven werken samen met inwoners aan onze duurzaamheidsambitie. Welke dat in onze gemeente zijn, leest u in het overzicht-energiecooperaties.

Sinnegreide

De Sinnegreide is een veld vol zonnepanelen. Deze zonnepanelen wekken elektriciteit op uit het zonlicht Die energie wordt aan het elektriciteitsnet geleverd en via de netbeheerder (Liander) komt de elektriciteit uit bij een Nederlands gezin. De elektriciteit gaat dus niet per se naar de woningen in Achtkarspelen, maar compenseert een deel van het elektriciteitsgebruik van de inwoners en bedrijven van de gemeente.

Waar?

De Sinnegreide komt in het weiland naast bedrijventerrein ‘De Swadde’, ten noorden van de spoorlijn, met als adres Newtonstraat 30. Het gaat om een stuk land van 12 hectare, in eigendom van de gemeente. De gemeente verhuurt de grond aan Solarfields. Deze is verantwoordelijk voor zowel de realisatie van de Sinnegreide en bijbehorende infrastructuur, als de landschappelijke inpassing en het onderhoud hiervan.

Hieronder vindt u een impressie van de Sinnegreide.

Voortraject en Planning

Voordat Solarfields werd geselecteerd, is een duidelijk beeld gevormd waar

Plattegrond van de Sinnegreide

de Sinnegreide aan moest voldoen. Zo is er een schetssessie geweest om bouwstenen aan te leveren voor de ruimtelijke inpassing met omwonenden en experts. Op basis van de doelstellingen en de bouwstenen is een uitvraag opgesteld waarop marktpartijen hebben kunnen reageren. De ingediende plannen zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie. Solarfields heeft hierbij de meeste punten gescoord. Solarfields heeft vervolgens de vergunning aangevraagd en deze is inmiddels verleend. In juli 2017 is subsidie toegekend, die nodig is om het zonnepark rendabel te maken. Het gaat om Subsidie Duurzame Energieproductie (SDE+) van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit betekent dat het park kan worden aangelegd. De aanleg start met de landschappelijke inpassing en is naar verwachting najaar 2018 klaar. Solarfields heeft na het verkrijgen van de opdracht een website ingericht, hierop geeft Solarfields informatie. 

Werkzaamheden voor bedrijven

Bedrijven in Achtkarspelen zijn uitgenodigd om zich te laten informeren over de werkzaamheden in het park, zoals grondverzet, groenvoorziening, aanleg van wegen, ICT, beveiliging en facilitaire voorzieningen. Hiervoor kunnen ze rechtstreeks contact opnemen met Solarfields via info@solarfields.nl.

Financiële participatie

Solarfields stelt €250.000,- van de gehele projectinvestering beschikbaar in de vorm van obligaties. Solarfields laat de inschrijving uitvoeren door een externe partij, die ook in de administratie en garanties voorziet. Via een website kunnen obligaties aangekocht worden voor € 25,- per stuk. Deze lage instapwaarde maakt het mogelijk dat iedereen die wil, kan participeren.

Inwoners van Achtkarspelen plus direct omwonenden van de Sinnegreide hebben een voorrangspositie door middel van voorinschrijving met een korting op de obligatieprijs (en daarmee hoger rendement). Tot 3 oktober 2018 was er de mogelijkheid om gebruik te maken van de voorinschrijving om te investeren in dit project, hierna werd deze mogelijkheid voor iedereen opengesteld.

Adviesraad en Gebiedsfonds

Solarfields richt een gebiedsfonds op en zal daar jaarlijks een bijdrage aan leveren, gedurende 15 jaar (SDE periode). Het fonds is bedoeld om maatschappelijke en/of duurzame activiteiten in de omgeving van de Sinnegreide te ondersteunen. Initiatiefnemers met een (duurzaam) project voor de omgeving van de Sinnegreide kunnen dit presenteren en indien het project voldoet aan de criteria ontvangt het initiatief een financiële bijdrage uit het fonds t.b.v. het project. Het gebiedsfonds is onafhankelijk van Solarfields en wordt beheerd door de adviesraad. De adviesraad stelt ook de ‘spelregels’ voor het gebiedsfonds op.

De adviesraad vormt een vertegenwoordiging van de omgeving (Achtkarspelen) en van de direct belanghebbenden bij het project. Gemeente, dorpsbelangen en energiecoöperaties worden als mogelijke partijen genoemd. Omdat deze raad onafhankelijk is van Solarfields, is hier een ambtelijk aanspreekpunt voor zijn (contact via duorsum@achtkarspelen.nl). Energiecoöperatie Buitenpost heeft reeds aangegeven aan de adviesraad te willen deelnemen. Naast het gebiedsfonds, kan de adviesraad een rol spelen bij betrokkenheid bij de Sinnegreide en educatie.

Voortgang en informatie

Op de website van Solarfields vindt u meer informatie over het project. Vragen aan de gemeente stelt u door een email te sturen naar duorsum@achtkarspelen.nl.