Als u een tweede woning of stacaravan meer dan 90 dagen per jaar in deze gemeente tot uw beschikking heeft, terwijl u ingeschreven staat in een andere gemeente, dan betaalt u forensenbelasting.

Hoe werkt het?

U betaalt de forensenbelasting. In het kostenoverzicht is het te betalen bedrag zichtbaar.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Wat kost het?

De forensenbelasting bedraagt € 524,00 per woning.

Aanvullende informatie

Bekijk de verordening(externe link) op de heffing en de invordering van de forensenbelasting.