De brug over het Prinses Margrietkanaal bij Kootstertille moet in de toekomst worden vervangen. Voor de vervanging van de brug heeft Rijkswaterstaat een aantal opties uitgewerkt. De opties zijn besproken tijdens een informatiebijeenkomst op 14 november in het Tillehûs in Kootstertille. 

Via een online ‘wijkprikker’ kunt u ook reageren op de verschillende opties voor de vervanging van de brug op lange termijn. Door middel van de reacties wordt er inzicht verkregen in wat inwoners, bedrijven, belangenverenigingen belangrijk vinden. Deze informatie wordt meegenomen in de afweging richting een voorkeursalternatief. De online omgeving is tot en met 30 november beschikbaar via de website van Rijkswaterstaat(externe link).