In Nederland is het geocaching, het zoeken naar een schat met een GPS aan de hand van geografische coördinaten, een snelgroeiende en populaire buitenactiviteit.  De coördinaten van de verstopplaats worden gepubliceerd op de Geocache-website

De gemeente Achtkarspelen maakt het graag mogelijk om aan geocaching te doen, maar wil voorkomen dat er overlast en onveilige situaties ontstaan in het openbare gebied, wijken of natuur. De gemeente heeft daarom een lijst met aanvullende voorwaarden vastgesteld. 

Wat zijn de voorwaarden rond Geocaching?

Voor het plaatsen en het zoeken naar een cache heeft de organisatie van geocachers richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn te vinden op de website van geocaching Nederland. In de gemeente Achtkarspelen geldt geen meldingsplicht voor het plaatsen van een cache. Dit betekent dat u toestemming heeft voor het plaatsen van een geocache als u voldoet aan de volgende aanvullende voorwaarden:

  • er wordt geen schade of verstoring veroorzaakt aan de natuur of gemeentelijke eigendommen;
  • er mogen geen deksels in de openbare ruimte worden gelicht;
  • er mag geen verharding uit de openbare ruimte worden verwijderd, ook niet als deze wordt herlegd;
  • de locatie is bereikbaar via gebaande paden;
  • de doelmatigheid en veiligheid van de openbare weg wordt niet geschaad;
  • er wordt niet gegraven in gemeentegrond;
  • gebruikers van omringende onroerende zaken ondervinden geen hinder van geocaching;
  • het voorwerp heeft een maximale afmeting van 3375 cm3, waarbij de langste zijde niet groter is dan 15 cm;
  • de voorwerpen niet worden geplaatst op constructies, palen, beugels, standaarden, meubilair enz.;
  • de voorwerpen niet worden geplaatst op, in en boven het openbare water.

Als het plaatsen van een geocache niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden is het niet toegestaan.

De gemeente Achtkarspelen is niet aansprakelijk voor verwijdering of beschadiging van de cache en behoudt zich het recht voor de geocache te verwijderen als daartoe aanleiding is.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer openbare ruimte via het algemene telefoonnummer 14 0511.