In de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt momenteel een nieuwe gezamenlijke gemeentelijke nota volksgezondheid voorbereid.

Het gaat om gezond wonen, werken, opgroeien en leven. De gemeenten zijn benieuwd wat voor inwoners belangrijk en over hoe hier samen aan gewerkt kan worden. Belangrijk is om de omgeving zó in te richten dat het uitnodigt tot gezond gedrag. En ook om naast een gezonde leefstijl ook te kijken naar onderwerpen als armoede, participatie en leefomgeving, omdat deze van invloed zijn op de gezondheid.

Groepsgesprekken

Wij hebben gesprekken gevoerd met de mienskip over het gezondheidbeleid. Het doel was verhalen, ervaringen en goede ideeën op te halen. Hoe kun je samen werken aan een betere gezondheid van de mensen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel? 

De verhalen worden gebruikt als input voor nieuw beleid en als impuls om meer aan te sluiten en nieuwe manieren te vinden om samen te werken. We hebben bewust open gesprekken gevoerd. Dat hielp mensen te vertellen over hun eigen ervaringen. Voor de meeste aanwezigen was het de eerste keer om met elkaar in een gemengde samenstelling te spreken over het thema gezondheid.

Lees meer over de gesprekken

Gemeentelijk gezondheidsbeleid

De gemeente heeft een wettelijke opdracht om de gezondheid van haar burgers te bevorderen. De gemeenten zetten diverse activiteiten in. Huidige speerpunten zijn het tegengaan van overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Naast het bevorderen van gezondheid zijn er nog 2 taken: gezondheidsbescherming en ziektepreventie, deze zijn grotendeels neergelegd bij de GGD. GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten voor infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en milieu-advies. Ook adviseert zij gemeenten over de gezondheid van de Friese inwoners.

  Projecten

  Dit zijn voorbeelden van enkele gezondheidsprojecten die de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel samen uitvoeren:

  • Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is bedoeld om de omgeving gezond in te richten, om jeugd de kans te geven gezond op te groeien. Bekijk de factsheet JOGG 2019-2020 voor meer informatie.
  • Met Sportstimulering High Five worden inwoners van jong tot oud gestimuleerd voldoende te bewegen.
  • In het project Kansrijke Start worden aanstaande ouders voorbereid op de komst van hun kind, specifiek gericht op de 1e 1000 dagen.
  • In het project Jeugd en Alcohol wordt problematisch gebruik van alcohol en drugs onder jongeren in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel tegengegaan.
  • Gezonde School Fryslân biedt scholen en voorschoolse voorzieningen ondersteuning voor eigen gezondheidsbeleid op locatie.
  • Het programma Gezond In! zetten we in om gezondheidsverschillen te verkleinen. Naast het stimuleren van een gezonde leefstijl richten we ons ook op de oorzaken.

  Initiatieven van inwoners en organisaties

  Aandacht voor gezondheid is er op allerlei plekken en gebeurt niet alleen vanuit het gezondheidsbeleid van de gemeente. Er zijn vele positieve gezonde initiatieven die mogelijk bijdragen aan een lang en gelukkig leven, op initiatief van inwoners en  organisaties. Enkele voorbeelden:

  • Mei Elkoar Yn Drogeham (MEYD):  inwoners en professionals werken samen aan een gezonde buurt, o.a. een werkgroep Fit en Sûn.
  • Trynwâlderein: belangenbehartiging in een ouderen voor ouderen -netwerk, gaat over vraag en aanbod van vrijwillige en professionele zorg.
  • Tuinen verbinden Buitenpost: zorgen voor meer verbondenheid tussen tuinen en meer biodiversiteit in landschap en openbaar groen. Bijvoorbeeld door het planten van bollen in bermen en zaaien van bloemzaad.
  • ’t Stationnetje: plekken in Hurdegaryp en in Buitenpost waar jongeren  terecht kunnen als zij aan een doel willen werken (bijvoorbeeld schoolkeuze, werk zoeken, werken aan een talent) en voor sociaal contact.

  Gemeentelijke nota’s

  In de huidige gemeentelijke nota’s gezondheidsbeleid staat het beleid tot nu toe beschreven (periode verlengd tot verschijning van de nieuwe beleidsnota).

  Landelijke nota

  Rijk en gemeenten gaan samen aan de slag. In deze nota worden de landelijke prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid beschreven en richting gegeven aan het lokale gezondheidsbeleid van gemeenten.

  Friese nota

  Friese gemeenten werken samen aan de ambitie voor een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân.

  GGD Fryslân

  Lees meer over de GGD op GGDFryslan.nl.

  Vragen?

  Neem contact met ons op via gemeente@achtkarspelen.nl.