Als de weersvoorspelling aangeeft dat het glad kan worden rukken de zoutstrooiers uit om gladde wegen te voorkomen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid dat de gemeentelijke wegen begaanbaar blijven wanneer het glad is of sneeuwt. Hiervoor staan 24 uur per dag, zeven dagen per week mensen en auto’s klaar. Bekijk de strooiroutes van Achtkarspelen op deze pagina.

Hoe werkt het?

Wanneer strooien we?

Bij dreigende gladheid wordt er preventief gestrooid. In de winterperiode meten sensoren in het wegdek de temperatuur, het zoutgehalte en de vochtigheid. Deze gegevens combineren we met de weersvoorspelling en dan valt het besluit om wel of niet in actie te komen.

Waar strooien we?

De gladheidbestrijding van de gemeente Achtkarspelen heeft betrekking op die wegen die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Achtkarspelen. De volgende wegen worden gestrooid;

  • Busroutes;
  • Hoofdontsluitingswegen;
  • Wijk- en/of buurt ontsluitingswegen;
  • Doorgaande fietsroutes.

De routes vindt u in het document met Strooiroutes

Voetpaden en trottoirs

De capaciteit om gladheid op voetpaden en trottoirs te bestrijden is te beperkt. Wij vragen u dan ook om een steentje bij te dragen en het trottoir voor uw woning zoveel mogelijk zelf sneeuw- en ijsvrij te houden (voor uzelf maar ook voor de minder valide medeburgers en ouderen).

Provinciale wegen

In de gemeente liggen diverse provinciale wegen. Dit zijn de grotere verbindingswegen, zoals Buitenpost-Surhuisterveen, Buitenpost-Twijzel, Twijzel-Harkema en Buitenpost-Visvliet. De provincie bestrijdt op deze wegen zelf de gladheid en hanteert hierbij haar eigen regels. Het kan daardoor gebeuren dat deze wegen op andere tijdstippen worden gestrooid.

Waarmee strooien we?

Wanneer we uitrukken doen we dit met 5 strooiers. Met deze inzet kunnen we in 2 uur, de door het college van B&W vastgestelde routes, strooien (bij sneeuwval en ijzel duurt dit langer).

Let op!

Het weer is helaas niet altijd voorspelbaar. Hoe alert de gladheidbestrijders ook zijn, het weer kan plotseling omslaan. Preventief strooien is dan ook geen garantie dat de wegen nooit glad zullen zijn. Door onvoorziene omstandigheden kan het op sommige wegen plotseling heel glad worden. Daarom geldt ook deze winter; oppassen bij lage temperaturen!

Meldingen, klachten of vragen over strooiroutes

De afdeling Beheer voert de gladheidsbestrijding uit. Voor meldingen, klachten of vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer).