Elektriciteit is een eerste levensbehoefte, we kunnen niet zonder. De komende jaren neemt de behoefte aan (duurzame) elektriciteit steeds verder toe. Het is dan ook belangrijk dat we een betrouwbaar elektriciteitsnet hebben en houden met voldoende capaciteit voor ontwikkelingen van vraag en aanbod, nu en in de toekomst.  

Daarom worden er nieuwe 380kV-stroomverbindingen aangelegd of gepland in Noord-Nederland.

Vierverlaten-Ens

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT verkennen de aanleg van een nieuwe 380kV-stroomverbinding. Het gaat om het gebied tussen de hoogspanningsstations in Groningen (Vierverlaten) en de Noordoostpolder (Ens). De nieuwe verbinding is nodig voor de energietransitie en om toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen. De komende jaren neemt het duurzaam opwekken van elektriciteit nog fors toe. Datzelfde geldt voor de vraag naar elektriciteit van huishoudens en bedrijven. Meer informatie vindt u op de projectpagina van Tennet(externe link).

Zoekgebied 380kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens

kaartje zoekgebied 380kv

Nieuwsbericht juni 2023

Netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) wil tussen Vierverlaten en Ens een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding realiseren. Omdat dit project van nationaal belang is, wordt de projectprocedure toegepast. Dit betekent dat de minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verantwoordelijk zijn voor waar de hoogspanningsverbinding komt (de ruimtelijke inpassing). U kunt nu het onderzoeksplan van dit project lezen en erop reageren met een zienswijze t/m donderdag 20 juli. Ook nodigen wij u uit op één van de informatiebijeenkomsten.

Waarom een nieuwe hoogspanningsverbinding?

In Nederland wordt steeds meer elektriciteit verbruikt. Het landelijke elektriciteitsnet moet hierdoor steeds meer (duurzaam opgewekte) elektriciteit vervoeren. Hiervoor is een uitbreiding van het huidige hoogspanningsnet nodig: zo kan aan de groeiende vraag voldaan worden én raakt het huidige net niet overbelast.

De stand van zaken

Dit project zit inmiddels in een nieuwe fase: de onderzoeksfase. Hiervoor is de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) gepubliceerd. Dit is een onderzoeksplan waarin staat welke tracéalternatieven we onderzoeken op welke thema’s en hoe we dat willen doen. U vindt dit document op de volgende website: www.rvo.nl/vierverlaten-ens(externe link).  

In het onderzoeksplan dat ter inzage ligt, wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een tracé van de hoogspanningsverbinding. Op de afbeelding staan de tracéalternatieven die we onderzoeken. De lijnen zijn corridors van 5 kilometer breed. Daarbinnen zoeken we naar een geschikt tracé. U vindt dit zoekgebied op: www.tennet.eu/vierverlaten-ens(externe link).

legenda Tennet

Wat kunt u doen?

U kunt op het onderzoeksplan (de concept-NRD) reageren door een zienswijze in te dienen van vrijdag 9 juni t/m donderdag 20 juli 2023. U kunt dat op verschillende manieren doen: online, telefonisch, per post en op één van de informatiebijeenkomsten.

Op de informatiebijeenkomsten kunt u ook meer informatie bekijken over het project en vragen stellen aan medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT. De informatiebijeenkomsten zijn op:

  • Op 20 juni 2023 van 19:00 tot 21:00 uur in Dorpshuis Hoogkerk in Hoogkerk
  • Op 21 juni 2023 van 19:00 tot 21:00 uur in Glinstra State in Burgum
  • Op 22 juni 2023 van 19:00 tot 21:00 uur in Dorpshuis It Werflân in Rottevalle
  • Op 27 juni 2023 van 19:00 tot 21:00 uur in Buurthuis De Zankbanken in Lemmer
  • Op 28 juni 2023 van 19:00 tot 21:00 uur in De Golle in Wirdum
  • Op 29 juni 2023 van 19:00 tot 21:00 uur in Wijkcentrum De As in Heerenveen
  • Op 4 juli 2023 van 19:00 tot 21:00 uur in Het Wapen van Ens in Ens

Bekijk de volgende animatie voor meer uitleg over de noodzaak van deze hoogspanningsverbinding: Waarom hebben we nieuwe 380 kV-verbindingen in Nederland nodig? - YouTube(externe link).

Meer informatie

Meer informatie over de informatiebijeenkomsten, de procedure en hoe u kunt reageren vindt u op de website van www.rvo.nl/vierverlaten-ens(externe link). Heeft u vragen over de procedure en liever telefonisch contact? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. Of stel uw vragen tijdens de informatiebijeenkomst in juni en juli a.s.