Door de oorlog ontvluchten mensen uit Oekraïne hun land. In onze gemeente hebben wij een aantal opvanglocaties ingericht. Ook verblijven een aantal vluchtelingen bij mensen thuis. Wij sluiten ons aan bij de coördinatie vanuit de veiligheidsregio Fryslân.

Heeft u vragen over de opvang van vluchtelingen?

We hebben voor u een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet.

Stand van zaken opvanglocaties Achtkarspelen (19-10-2022)

Op dit moment zijn de volgende opvanglocaties in gebruik of worden gereed gemaakt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne:

Buitenpost

Het kerkbestuur van de Fonteinkerk heeft besloten haar kerk beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen. Sinds 1 november is er ruimte beschikbaar voor de opvang van 50 tot 75 vluchtelingen. De kerkdiensten zijn verplaatst naar de raadszaal van het gemeentehuis in Buitenpost.

Calamiteitennummer Buitenpost

Bij calamiteiten of dringende vragen hebben wij een nummer ingesteld welke 24 uur per dag bereikbaar is: 06 48 55 71 05. Overdag krijgt u de dienstdoende locatiemanager aan de lijn en ‘s nachts de beveiliging. 

PKN Kootstertille

Het kerkbestuur van PKN Kootstertille heeft de kerk aan de Van Harinxmastrjitte 7 aangeboden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De locatie is verbouwd en momenteel verblijven er rond de 35 vluchtelingen in de kerk. 

Twijzel 

De Gereformeerd Vrijgemaakte kerk, de Klinck (jeugdhonk) en de sanitaire voorzieningen van de gymzaal worden vanaf 1 oktober gebruikt als opvang. Er is ruimte voor ongeveer 30 vluchtelingen. Samen met de locaties in Kootstertille en Buitenpost zorgt dit voor nu voor genoeg opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen.

Calamiteitennummer Twijzel

Bij calamiteiten of dringende vragen hebben wij een nummer ingesteld welke 24 uur per dag bereikbaar is: 06 15 00 78 96. Overdag krijgt u de dienstdoende locatiemanager aan de lijn en ‘s nachts de beveiliging. 

Woont u in Achtkarspelen en vangt u al vluchtelingen op?

Dan kunnen zij zich bij ons inschrijven. Bel ons op 14 0511 om een afspraak te maken. De vluchtelingen hoeven niet meer naar Heerenveen om zich daar aan te melden.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?

Vrijwilligersorganisatie KEaRN heeft de afgelopen periode al veel aanmeldingen gekregen van inwoners die willen helpen. Daar zijn we ontzettend blij en dankbaar voor. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich willen inzetten.

We hebben nu zelfs zóveel aanmeldingen dat we op dit moment niet meer op zoek zijn naar vrijwilligers. Als we in de toekomst weer nieuwe vrijwilligers nodig hebben dan laten we dat uiteraard weten.

Wilt u helpen als tolk?

Bel of app naar Jildou Jager van KEaRN op 06 – 836 715 48.

Wilt u vluchtelingen opvangen en heeft u hier vragen over?

We hebben voor u een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet.

Opvangplaats aanmelden?

Het is mooi om te zien dat veel inwoners een helpende hand bieden. En dat inwoners bereid zijn om vluchtelingen op te vangen. Op dit moment zorgt de gemeente ervoor dat vluchtelingen een plek krijgen in een gemeentelijke opvanglocatie. Daar is nu nog voldoende plek en er is (nog) geen noodzaak om ze onder te brengen bij particulieren.

 • Wilt u onderdak bieden? 
  Er zijn meerdere initiatieven die dat regelen. Kijk op RefugeeHelp.nl(externe link) hoe u zich kunt aanmelden.
 • Biedt u al onderdak aan Oekraïense vluchtelingen? 
  Dan is het belangrijk dat zij zich zo snel mogelijk inschrijven. Bel ons voor een afspraak op 14 0511.

Opvang bieden

Wilt u een vluchteling bij u thuis laten logeren? Dat kunnen wij alleen maar waarderen. Wel vragen wij u om rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

 • Bedenk dat het nu nog niet duidelijk is hoe lang zij bij u verblijven. Een paar dagen is nog te overzien, maar wat als het om een paar weken of maanden gaat?
 • Deze mensen hebben nogal wat meegemaakt de afgelopen dagen en de kans is groot dat er sprake is van oorlogstrauma en andere psychische klachten. Dit heeft invloed op het gedrag. Dit heeft ook invloed op uw eigen gezin.
 • Hoewel de vluchtelingen vrij zijn om te werken in Nederland en recht hebben op financiële bijstand, zal er zeker de eerstkomende tijd nog geen sprake zijn van inkomen. Bedenk dat dit betekent dat u extra monden te voeden heeft.
 • Daarnaast betekent dit iets voor uw gezinssamenstelling en daarmee wellicht voor bepaalde inkomenscomponenten zoals uw eigen uitkering of toeslagen.
 • Onverzekerde vluchtelingen uit Oekraïne komen in aanmerking voor medisch noodzakelijke zorg. Medisch noodzakelijke zorg houdt in dat er een behandeling plaatsvindt in een ziekenhuis of elders omdat de zorg niet uitgesteld kan worden.

Meer informatie

 • Kijk op de website van VluchtelingenWerk(externe link) voor actuele informatie aan iedereen die vluchtelingen wil ondersteunen. Je vindt er antwoord op veelgestelde vragen en verwijzing naar ketenpartners en relevante organisaties.
 • Het online platform RefugeeHelp.nl(externe link) biedt actuele informatie (onder andere juridische zaken, huisvesting, medische zorg, activiteiten) aan vluchtelingen uit Oekraïne in hun eigen taal. Ook wijst de website de weg naar organisaties en initiatieven die voor Oekraïense vluchtelingen van belang zijn. (In Engels, Russisch, Oekraïens en Nederlands)
 • De informatielijn 020-3001414 en het mailadres Oekraïne@vluchtelingenwerk.nl zijn dagelijks bereikbaar voor Oekraïense vluchtelingen en (particuliere) hulpaanbieders.
 • De op site van de Rijksoverheid(externe link) vind u ook landelijke informatie over de opvang.