Bij hulpmiddelen gaat het om voorzieningen zoals bijvoorbeeld rolstoelen, aangepaste fietsen en scootmobielen. De gemeente heeft voor de levering van hulpmiddelen een overeenkomst gesloten met 1 leverancier. Deze overeenkomst loopt tot 1 juni 2023 en kan daarna nog 1 x met 2 jaar verlengd worden.