Bij hulpmiddelen gaat het om voorzieningen zoals bijvoorbeeld rolstoelen, aangepaste fietsen en scootmobielen. De gemeente heeft voor de levering van hulpmiddelen een overeenkomst gesloten met 1 leverancier: Medipoint(externe link)

Deze overeenkomst loopt tot 1 juni 2025. Voor de periode na 1 juni 2025 zal een nieuwe aanbestedingsprocedure volgen.