De Japanse duizendknoop is een plantensoort en wordt tot de meest “invasieve exoten” gerekend. Met andere woorden: soorten die vanuit andere landen binnenkomen en zich snel en agressief uitbreiden. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen.

Bestrijding

Deze plant is nagenoeg niet definitief te verwijderen. Daarom ligt de nadruk op het beheersen van de bestaande planten en het voorkomen van verspreiding.

De Japanse duizendknoop kan onder andere beheerst worden door hem regelmatig af te knippen of af te maaien. Over het algemeen wordt de plant na een aantal jaar kleiner.

Hoe kunt u helpen in het voorkomen van de verdere verspreiding van Japanse duizendknoop?

Om te voorkomen dat deze soort zich nog verder verspreid vragen wij u om ons te helpen. Dit kunt u als volgt doen:

  1. Koop deze plant niet en plant deze niet in uw tuin.
  2. Deponeer de resten van de Japanse duizendknoop in de groene container
  3. Composteer zelf geen resten van de Japanse duizendknoop. De temperatuur in uw composthoop blijft te laag waardoor bij de verspreiding van de compost juist kiemkrachtige resten Japanse duizendknoop verspreid wordt.
  4. Tot slot vragen wij u, hoewel dit vanzelfsprekend is, om geen resten Japanse duizendknoop in het openbaar groen en de bermen de dumpen. 
  5. Verspreid geen grond met wortels van de Japanse duizendknoop.

Op deze wijze kunnen wij samen met u de Japanse duizendknoop in toom houden.

Hoe werkt het?

Wat is het probleem?

De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Doordat de Japanse duizendknoop in Nederland bijna allemaal vrouwelijke planten zijn verspreiden ze zich nagenoeg niet door middel van zaad. De verspreiding vindt vooral plaats door bovengrondse plantendelen en wortelstokken die meekomen met grondtransporten.

Hoe is de plant te herkennen?

Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant die stengels maakt die gemakkelijk 2 tot 3m halen in een groeiseizoen. De stengels zijn opgebouwd uit holle compartimenten en lijken enigszins op die van bamboe en zijn groen met roodachtige vlekjes. Op de grens tussen twee stengelcompartimenten bevindt zich een knoop waaruit een zijtak met bladeren groeit. De grote bladeren zijn lichtgroen en hartvormig. De plant bloeit in augustus en september met crèmewitte bloemen.

De Japanse duizendknoop
De bloemen van de Japanse duizendknoop