Melding ongewenst gedrag verhuurder

Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten goed verhuren en zich netjes gedragen. Zij mogen bijvoorbeeld niet discrimineren of huurders intimideren. En het moet voor een huurder duidelijk zijn welke servicekosten hij moet betalen en dat bedrag mag niet te hoog zijn. Als een verhuurder zich niet aan de regels houdt dan kunt u dat bij ons melden. Het maakt daarbij niet uit voor hoe lang u huurt of dat u nog een woning zoekt.

Doe een melding

Dit kunt u melden

Woondiscriminatie

Een verhuurder mag een huurder niet weigeren op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid.

Intimidatie

Verhuurders en verhuurbemiddelaars mogen niet intimideren. Bijvoorbeeld dreigen met het opzeggen van het huurcontract. Of dreigen dat je geen elektriciteit meer krijgt.

Geen informatie over rechten en plichten als huurder

De verhuurder moet een huurder altijd goed informeren over:

  • de rechten en plichten die niet in het huurcontract staan;
  • hoe hoog de borg is en wanneer de huurder die terugkrijgt als het huurcontract stopt;
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken;
  • informatie over het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag;
  • een compleet overzicht van de kosten die de verhuurder als servicekosten rekent.

3 maanden borg of meer

Per 1 juli 2023 mogen verhuurders een waarborgsom vragen van maximaal twee maanden de kale (aanvangs)huurprijs. Is het contract vóór 1 juli 2023 afgesloten? Dan is het maximaal 3 maanden.

Woondiscriminatie

Een verhuurder mag een huurder niet weigeren op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid.

Geen eerlijke servicekosten

De servicekosten moeten eerlijk zijn. Een verhuurder mag alleen servicekosten in rekening brengen die in de wet staan. Bijvoorbeeld kosten voor gas, water, elektra of voor de individuele meter. Of kosten voor het gebruik van de meubels die in de woning staan of voor schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimtes. En de verhuurder moet ieder jaar een afrekening van de servicekosten naar de huurder sturen waarin precies staat welke kosten hij in rekening brengt.

Geen huurcontract op papier

Een huurcontract moet altijd op papier staan. Zo is er duidelijk wat er is afgesproken. Op het contract moet een handtekening staan van de huurder en de verhuurder. Huurcontracten die zijn afgesloten vóór 1 juli 2023 en die niet op papier staan, hoeft de verhuurder niet alsnog op papier te zetten.

De verhuurbemiddelaar rekent bemiddelingskosten

Als een verhuurbemiddelaar een woning verhuurt in opdracht van een verhuurder, mag hij de huurder niet vragen om bemiddelingskosten.

Bent u arbeidsmigrant?

Dan kunt u een melding doen als:

  • het huurcontract en het arbeidscontract niet van elkaar gescheiden zijn;
  • de rechten en plichten niet in een taal zijn geschreven die u begrijpt.

Dit kunt u niet melden

Huurt u een woning van een woningcorporatie?

Bijvoorbeeld Woon Friesland of de Stichting Woningbouw Achtkarspelen? Dan kunt u bij ons geen melding doen. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenafdeling van de woningcorporatie.

Heeft u klachten over achterstallig onderhoud?

Dan moet u dat aangeven bij uw verhuurder. Voor sommige gebreken is de verhuurder verantwoordelijk. Komt u er niet uit met de verhuurder? Vraag dan advies, bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket. De gemeente kan u hierbij niet helpen.

Bent u van mening dat u te veel huur betaalt?

Met behulp van de Huurprijscheck van de Huurcommissie kunt u een huurprijscheck doen. Ook zijn er verschillende mogelijkheden om bij de Huurcommissie een verzoek te doen tot huurverlaging. De gemeente kan u hierbij niet helpen. Kijk voor meer informatie op de website van de Huurcommissie.