Nederlander worden door naturalisatie

Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. Als u geen Nederlander kunt worden door optie, kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander. Dit doet u bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Voor de voorwaarden en meer informatie kijk op www.rijksoverheid.nl.

Hoe werkt het?

Voorwaarden

Om te kunnen naturaliseren, gelden een aantal voorwaarden.

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U woont 5 jaar of langer onafgebroken in Nederland met een geldige verblijfsvergunning, of;
 • U bent drie jaar gehuwd en samenwonend met een Nederlander;
 • U hebt uw inburgeringsdiploma behaalt, of bewijs dat u hiervoor vrijstelling hebt gekregen;
 • U hebt de afgelopen 5 jaar in Nederland of het buitenland geen gevangenisstraf uitgezeten, leer- of taakstraf uitgevoerd of hoge geldboete betaald of opgelegd gekregen voor een misdrijf;
 • U moet afstand doen van uw huidige nationaliteit (op deze regel zijn enkele uitzonderingen);
 • U moet de verklaring van verbondenheid afleggen.

Hebt u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? Dan hoeft u geen verblijfsvergunning te hebben.

Afspraak maken

Voordat u een afspraak maakt, neemt u eerst telefonisch contact op met burgerzaken, via het telefoonnummer 14 0511 om een aantal vragen te doorlopen. Een medewerker van burgerzaken plant dan een afspraak met u in voor de aanvraag voor naturalisatie. U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen. U betaalt de kosten op dezelfde dag dat u uw aanvraag indient op het gemeentehuis.

De naturalisatieceremonie

Wordt u genaturaliseerd tot Nederlander? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Bij de ceremonie krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Wat kost het?

De actuele kosten vindt u op www.ind.nl.

Wat moet ik meenemen?

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort
 • uw geboorteakte
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of u woont samen met een Nederlandse partner moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

Let op!

 • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, laat dan de documenten eerst vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.