De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

  • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
  • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Hoe werkt het?

Doe uw aanvraag bij de gemeente via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer) of via gemeente@achtkarspelen.nl .

Nieuwe rioolaansluiting

Als u een rioolaansluiting bij de gemeente wilt aanvragen hebben wij onderstaande gegevens van u nodig:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • het adres van het perceel.

Rioolaansluiting in bestaande situatie

Voor het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een rioolaansluiting in bestaande situaties doet u een aanvraag bij de gemeente.

Gecombineerde en gescheiden aansluiting

Als uw woning, bedrijf of gebouw wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Er zijn twee soorten rioolaansluitingen, gecombineerde en gescheiden. Wanneer in uw situatie sprake is van een gescheiden stelsel dan heeft u een dubbele aansluiting nodig. Dit betekent dat schoon en vuil water gescheiden afgevoerd moet worden. Informatie over het stelsel is op te vragen bij de gemeente.

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen een rioolaansluiting in een nieuw bestemmingsplan en een rioolaansluiting in bestaande situaties. Hiervoor zijn verschillende procedures die moeten worden doorlopen.

Nieuwe bestemmingsplannen

Bij de aanleg van een nieuw bestemmingsplan wordt de aanleg van de hoofdriolering inclusief de rioolaansluitingen naar de erfgrenzen al op voorhand aangelegd.

Zodra een woning aangesloten moet worden op de hoofdriolering kunt u dit verzoek telefonisch indienen bij de de gemeente via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer). Het aansluitpunt zal dan door de gemeente worden aangegeven. Vanaf dat punt kan de aanvrager de riolering op eigen terrein aansluiten.

Wat kost het?

De kosten voor het aanleggen van de rioolaansluiting zijn voor uw eigen rekening. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de afstand tussen het pand en het hoofdriool, de graafwerkzaamheden en de gebruikte materialen.

In sommige van de nieuwe bestemmingsplannen zijn de kosten voor een rioolaansluiting in de grondprijs opgenomen.