Structuurvisie 

Op 24 januari 2013 heeft de gemeenteraad de 'Structuurvisie 'Samen leven in Achtkarspelen' vastgesteld. Sinds 2008, sinds de invoering van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening, zijn Rijk, provincies en gemeenten verplicht om een 'structuurvisie' vast te stellen. In deze structuurvisie beschrijven zij hun ruimtelijk beleid in hoofdlijnen.

De Structuurvisie 'Samen leven in Achtkarspelen' blikt vooruit op de ontwikkelingen in de dorpskernen voor de komende 15 jaar. De leefbaarheid en het samen leven in de dorpen staan centraal in de Structuurvisie. Dit centrale thema is uitgewerkt in verschillende onderwerpen zoals wonen, werken en voorzieningen. Bewoners en belanghebbenden zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Structuurvisie. Zo hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden waar bewoners en belanghebbenden konden discussiëren over de belangrijkste ontwikkelingen per dorp. U kunt de Structuurvisie online bekijken