Voor activiteiten voor de stimulering van recreatie en toerisme kunt u subsidie aanvragen.

Vraag subsidie recreatie en toerisme aan 

Hoe werkt het?

Voor het organiseren van activiteiten op het terrein van recreatie en toerisme hebben wij subsidiemogelijkheden. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u samenwerking zoeken met één of meerdere partijen.

Subsidie aanvragen

Gebruik de blauwe knop "Vraag subsidie recreatie en toerisme aan" om subsidie voor uw activiteit aan te vragen (doe dit minimaal acht weken voordat de activiteit plaatsvindt).

Subsidieregeling

Bekijk ook de Subsidieregeling Samenleving voor alle voorwaarden rondom de subsidie.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@achtkarspelen.nl of via telefoonnummer 140511.