“Wat bin ik bliid dat ik hjir stean mei foar Achtkarspelen! It liket my hiel gesellich om mei de boargemaster op ’en paad te gean”. Thea Lien Bosma glundert van oor tot oor. De 11-jarige leerlinge van basisschool De Claercamp kwam vandaag na een spannende verkiezingsmiddag als winnaar uit de bus en mag zich een jaar lang kinderburgemeester van Achtkarspelen noemen.

Thea Lien was een van de negen kandidaten die in de race was voor het kinderburgemeesterschap. Ze wordt de opvolgster van Lisanne Hiemstra. De jury viel voor de enthousiaste presentatie met goede ideeën van de jonge inwoonster. ‘Wy ha der alle betrouwen yn dat Thea Lien it kommende jier mei ús meitinke sil oer alles wat de jongerein wichtich fynt,’ zegt juryvoorzitter en burgemeester Oebele Brouwer. Ook de andere kandidaten kwamen met originele ideeën zoals een PumpTrackbaan, een pannenkoekenmiddag voor jong en oud, minder beeldschermen en meer beweging en activiteiten voor de jeugd en circulaire prullenbakken in de gemeente. “Wy soene it geweldich fine as in part fan dy ideeën fierder útwurke wurdt en miskien sels wol ta útfiering komt”.

Er staan al veel belangrijke en leerzame activiteiten op de agenda van de kinderburgemeester. Ze zal het komende jaar present zijn bij evenementen als de Gondelvaart op Wielen, Concours Hippique en Nationale Dodenherdenking.

Donderdagavond wordt de kersverse kinderburgemeester tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd en krijgt zij de keten uitgereikt. Lisanne Hiemstra, de allereerste kinderburgemeester van de gemeente, is nu al trots op haar opvolgster: “Ik fyn it sa knap wat Thea Lien hjoed sjen litten hat. Ik ha in geweldige tiid hân as berneboargemaster mar ik fyn it hiel moai om it stokje no oer te dragen oan Thea Lien.”