Sinds januari 2024 liggen er een aantal vaartuigen op de oever. Deze vaartuigen mogen daar niet liggen. Het is in strijd met artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

De betreffende vaartuigen zijn voorzien van een rode waarschuwingssticker en moeten voor 25 maart 2024 zijn verwijderd. Als de vaartuigen na deze datum nog niet zijn verwijderd, kan het gemeente besluiten om de vaartuigen te verwijderen. De eigenaar wordt daarom verzocht zich te melden bij de gemeente Achtkarspelen, de heer J. Kooistra, telefoon: 14 – 0511.
Ook als u weet wie de eigenaar van één of meerdere vaartuigen is, kunt u contact met ons opnemen.